MP Alamentti

Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) jest  MP Alamentti Sp. z o.o. (KRS: 0000182948,  NIP: 9491629248, REGON: 151491185) z siedzibą 42- 282 Kruszyna, ul. Sobieskiego 18.

II. Dane kontaktowe administratora danych osobowych

Jesteśmy stale do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt e-mailowy, telefoniczny bądź listowny:

a) telefonicznie pod numerem: (+48) 34 364 31 12
b) za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail na adres: zapytania@alamentti.com.pl
c) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: MP Alamentti – Biuro Obsługi Klienta, u. Sobieskiego 18, 42 – 282 Kruszyna

III. Przetwarzanie danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • Rejestracja w serwisie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda podmiotu danych)
 • Świadczenie usługi – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy)
 • Wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes)
 • Marketing – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda podmiotu danych)
 • Prawidłowe funkcjonowanie serwisu, zapewnienie dostępu do serwisu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy)
 • Pomiary statystyczne – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes)
 • Zarządzanie relacjami z Klientami biznesowymi lub podobnymi podmiotami – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes)
 • Zapytania ofertowe/wiadomości przesłane do MP Alamentti– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes)

IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. do czasu realizacji Państwa żądania wyrażonego w wiadomości przesłanej do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego lub do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie wyrażone w wiadomości przesłanej do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia przesłania przez Państwa do Administratora ostatniej wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego lub z adresu poczty elektronicznej, podanego przy pierwszym kontakcie z Administratorem. Ponadto, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie do Państwa informacji handlowej, przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych następuje od chwili wyrażenia ww. zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Administrator zapewnia Państwu prawo:

a) dostępu do danych (informacje o przetwarzanych przez Spółkę danych oraz kopie danych),
b) sprostowania (poprawienia) danych,
c) żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
d) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych),
e) przeniesienia danych do innego administratora danych,
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać wysyłając wniosek listownie, wysyłając wniosek za pomocą poczty elektronicznej lub też dzwoniąc pod numer Administratora (numer i adres podany w informacji powyżej). Aby mieć pewność, że jesteście Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Państwa osoby. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa, a możliwość skorzystania z uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz od celu ich przetwarzania.

VI. Prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania

Jednocześnie informujemy, że jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego przysługuje Państwu prawo złożenia w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciwu, wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania i zautomatyzowania podejmowania decyzji – w przypadku jego realizacji, zaprzestaniemy tych działań. Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w formie elektronicznej mogą Państwo dokonać wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: zapytania@alamentti.com.pl lub w formie papierowej przesyłając sprzeciw na adres Administratora wskazany w punkcie II powyżej.

VII. Pliki cookis

 1. Zarówno witryna www.justyr.pl, jak również wszystkie inne witryny zarządzane przez MP Alamentti używają plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie (przeglądarkę www) Twojego komputera. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpozna rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Informacje gromadzone za pomocą plików cookies dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie dostępu, lokalizacji komputera, informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz Twojej aktywności na stronie (w tym treści wprowadzanych do formularzy przed ich zatwierdzeniem).
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i analizowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisów zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody oferowanych przez nas usług.
 5. Zebrane pliki cookies mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w formie całkowicie zanonimizowanej, uniemożliwiającej ustalenie tożsamości poszczególnych osób, których dotyczą.
 6. Na naszych witrynach wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c. „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d. „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe”, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Usunięcie lub wyłączenie obsługi cookies może skutkować nieprawidłowym działaniem naszych serwisów lub ich całkowitą dysfunkcjonalnością.

8. Profilowanie

W ramach naszej działalności wykorzystujemy pliki cookies do profilowania treści wyświetlanych przez Twoją przeglądarkę.

Stosowane przez nas profilowanie nigdy nie prowadzi do jakiegokolwiek ograniczenia Twoich praw lub możliwości – niezależnie od treści wyświetlanych Ci przez nasze automatycznie działające oprogramowanie, masz możliwość skorzystania z wszystkich dystrybuowanych przez nas ofert i usług.

Nie stosujemy profilowania opartego o inne technologie, aniżeli wykorzystanie plików cookies – poprzez usunięcie historii cookies masz więc w każdej chwili możliwość usunięcia wszelkich ewentualnych następstw stosowanego przez nas profilowania.

VII. Prawo do skargi

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

VII. Informacje o wymogu lub dobrowolności podania oraz konsekwencji ich niepodania

Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, lecz niepodanie danych w postaci imienia i adresu e-mail uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na Państwa żądanie lub zapytanie. Niepodanie danych w postaci nazwiska nie wpływa na realizację umowy zawieranej z Administratorem.

XI. Dodatkowe informacje
1. Administrator oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym spełniające również wymogi wskazane w RODO.2. Administrator zobowiązuje się do:
a) zabezpieczenia Państwa danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 – 36 RODO,
b) dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3. Administrator będzie dokumentować wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze mające na celu przeciwdziałanie ewentualnym dalszym naruszeniom.

4. Administrator zobowiązuje się do powiadomienia Państwa o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia Państwa praw i/lub wolności.