MP Alamentti

Ogłoszenia

MP-ALAMENTTI sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Transformacja cyfrowa w MŚP – wdrożenie innowacji procesowych w oparciu o technologię cyfrową w wyniku pandemii koronawirusa”

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowych w Spółce w oparciu o cyfryzację i dostosowanie modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa.

Dofinansowanie projektu z UE: 117 300,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


 

„Dotacja na kapitał obrotowy z Funduszy Europejskich”

MP-ALAMENTTI Sp. z o.o. realizuje projekt z Funduszy Europejskich. Nr Umowy: POIR.03.04.00-24-0036/20-00 – Umowa o dofinansowanie
Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla MP-ALAMENTTI, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.
Cel finansowania: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu
gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.
Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.
Wartość projektu: Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 226 914,12 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 12/100).
Wkład Funduszy Europejski: 226 914,12 PLN (100 % dofinansowania)


 

„Wdrożenie na rynek nowej generacji ultralekkich, ognioodpornych płyt warstwowych”

MP-ALAMENTTI Sp. z o.o.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 1 761 360,00 zł Dofinansowanie: 503 600,00 zł

Okres realizacji: 2018-06-01 – 2019-12-31

Podniesienie konkurencyjności firmy ALAMENTTI poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych, ultralekkich płyt warstwowych ALM LIGHT z rdzeniem z wełny mineralnej” wykorzystywanych w budowie obiektów takich jak:
– hale przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty rolnicze

Przewaga nowego produktu nad dotychczas stosowanymi rozwiązaniami w Polsce i innych częściach świata opiera się na następujących cechach:

  • mniejsza waga: panele ALM LIGHT są o ok. 30% lżejsze od rozwiązań wyprodukowanych w tradycyjnej technologii, w przypadku produktu ALM LIGHT 250 różnica wagi wynosi
    27,3 kg/m2 w stosunku do 42 kg/m2 (daje to przewagę w niższych kosztach stawiania konstrukcji obiektu, montażu i transportu)
  • niższy parametr przenikalności cieplnej dla płyt dachowych i ściennych (zgodny z wchodzącymi 1 stycznia 2021 r. normami), wynoszący odpowiednio 0,15 i 0,20 [W/(m2 · K)] przy
    ti ≥ 16°C.
  • wysoka odporność na ogień (EI120: czas od rozpoczęcia pożaru do osiągnięcia przez element budynku kryterium granicznego).