MP Alamentti
Blog

Odporność ogniowa płyt warstwowych

2023-05-26

Gdy w budynku wybucha pożar, najważniejszy jest czas umożliwiający ucieczkę i ratowanie życia. Czas ten zależy od materiałów budowlanych użytych do wzniesienia budynku – są materiały, które uniemożliwiają rozprzestrzenianie się ognia, dzięki wysokiej odporności ogniowej.

Jak określa ją prawo budowlane?

Materiały budowlane i wykończeniowe poddaje się badaniom w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Bada się dwie właściwości: reakcję na ogień i odporność ogniową.

Reakcja na ogień: klasyfikacja ogniowa

Materiały budowlane powinny być zakwalifikowane do odpowiednich klas reakcji na ogień.

W trakcie badań sprawdza się, jak dany produkt reaguje na ogień – czy się zapala, czy dymi, czy wydziela płonące krople.

Reakcje na ogień określa się : A1, A2, B, C, D, E i F – odpowiednio od najwyższej do najniższej.

Płyty warstwowe na  w zależności od rdzenia maja klasę odporności A1,A2,B:

 • A1 – niepalny – materiał lub wyrób nie przyczynia się do rozwoju pożaru, tzn. nie reaguje na oddziaływania termiczne rozwiniętego pożaru (temperatura 800°C). Nawet w takich warunkach nie zapala się, wydzielając ciepło czy dym.
 • A2 – niepalny  wyrób może w warunkach pożaru rozwiniętego wydzielać tylko nieznaczne ilości ciepła.
 • B – niezapalny  wyrób może się przyczyniać do rozwoju pożaru, ale w sposób ograniczony. Podczas badania w skali naturalnej, nawet przy źródle ognia o mocy cieplnej 300 kW (odpowiada płonącemu fotelowi), wyrób nie wydziela aż tyle energii, aby nastąpiło rozgorzenie.

Wytwarzanie dymu określają 3 klasy: s1, s2 i s3. Nie bada się tego zjawiska w odniesieniu do wyrobów klas A1, E i F.

 • s1 – mało,
 • s2 – średnio,
 • s3 – dużo.

Intensywność wytwarzania płonących kropel i cząstek oznaczono 3 klasami: d0, d1 i d2. Tę reakcję bada się dla produktów klas od A2 do E.

 • d0 – wcale,
 • d1 – średnio,
 • d2 – dużo.

Odporność ogniowa

Podczas badań sprawdza się, jak długo (ile minut) podczas rozwiniętego pożaru materiał nie traci swoich właściwości użytkowych, przez które rozumie się:

 • nośność R,

zdolność do ograniczania rozprzestrzeniania się ognia poza przegrodę, czyli:

 • szczelność ogniową E,
 • izolacyjność ogniową I.

Wartość odporności ogniowej pokazuje, jak długo dany element budynku zachowuje swoje właściwości podczas pożaru. Kryterium granicznym jest moment utraty wyżej wskazanych cech, czyli nośności, szczelności ogniowej lub izolacyjności ogniowej.

Odporność ogniową określa się na podstawie wyników badań, zgodnie z normą PN-EN 13501-2. Czas mierzony jest w minutach

Odporność ogniowa według przepisów

Odporność pożarowa to cecha, która musi być brana pod uwagę podczas projektowania obiektów oraz doboru właściwych materiałów budowlanych. Obiekty dzielimy na wg klasy odporności pożarowej: A,B,C,D,E  Zgodnie z przepisami, np.: w przypadku budynku klasy odporności pożarowej A, wymaga się następujących parametrów:

 • główna konstrukcja nośna -R 240,
 • konstrukcja dachu – R 30,
 • strop – REI 120,
 • ściany zewnętrzne – EI 120,
 • ściany wewnętrzne – EI 60,
 • pokrycie dachowe – RE 30.


Płyty warstwowe MP Alamentti o wysokiej odporności ogniowej

Płyty warstwowe, podobnie jak inne materiały budowlane, muszą spełniać określone wymagania przeciwpożarowe, zgodnie z przepisami budowlanymi.  Płyty warstwowe dachowe i ścienne MP Alamentti MW (rdzeń z wełny mineralnej) swoją odpornością ogniową przewyższają zalecenia wynikające z przepisów. Nasze płyty warstwowe spełniają normę EN 13501. Płyty warstwowe MP Alementti uzyskały wynik EI 240 oraz EI180. Warto również podkreślić, że płyty warstwowe nie emitują dymu ani nie tworzą płonących odpadów. To niezawodne materiały budulcowe, z których z powodzeniem można wznosić bezpieczne obiekty.

 

Zainteresowany produktem? Skontaktuj się z nami!

MP Alamentti Sp. z o. o.

42-282 Kruszyna
ul. Sobieskiego 18

Szybki kontakt

Telefon: 34 364 31 12
E-mail: zapytania@alamentti.com.pl