Odporność ogniowa płyt warstwowych
/ Strona główna / O firmie / Blog / Odporność ogniowa płyt warstwowych

Odporność ogniowa płyt warstwowych


Gdy w budynku wybucha pożar, najważniejszy jest czas umożliwiający ucieczkę i ratowanie życia. Czas ten zależy od materiałów budowlanych użytych do wzniesienia budynku - są materiały, które uniemożliwiają rozprzestrzenianie się ognia, dzięki wysokiej odporności ogniowej. Jak określa ją prawo budowlane?

Odpornością ogniową nazywa się reakcję materiału/budulca i elementów konstrukcji na działanie ognia - ową odporność definiują poszczególne klasy ogniowe, które mówią o tym, jak szybko dany materiał się spala oraz ile emituje energii. Odporność ogniową określa się na podstawie wyników badań, zgodnie z normą PN-EN 13501-2. Czas mierzony jest w minutach - od pojawienia się pierwszych płomieni, aż do osiągnięcia przez palący się materiał stanu krytycznego:

R – nośności,
I – izolacyjności,
E – szczelności.
Podstawowe oznaczenie klasy odporności ogniowej określają litery: A1, A2, B, C, D, E i F - odpowiednio od najwyższej do najniższej. Pozostałe litery stanowią o ilości wytwarzanego dymu oraz o możliwości powstania płonących odpadów, które mogą ułatwiać rozprzestrzenianie się ognia w obiekcie.

Klasyfikacja emitowanego zadymienia


Zadymienie podczas pożaru bardzo utrudnia akcję gaśniczą i ratowniczą, dlatego tak ważne jest określenie również klasy emisji dymu dla konkretnego materiału - szybkość powstawania zadymienia oraz jego ilość. Wyróżnia się euroklasy od s1 do s3, gdzie s1 oznacza materiał praktycznie nie wytwarzający dymu.

Odporność ogniowa według przepisów

Odporność ogniowa to cecha, która musi być brana pod uwagę podczas projektowania obiektów oraz doboru właściwych materiałów budowlanych. Zgodnie z przepisami, w przypadku budynku klasy A, wymaga się następujących parametrów:

  • główna konstrukcja nośna -  R 240,
  • konstrukcja dachu - R 30,
  • strop - REI 120,
  • ściany zewnętrzne - EI 120,
  • ściany wewnętrzne - EI 60,
  • pokrycie dachowe - RE 30.


Płyty warstwowe MP Alamentti o wysokiej odporności ogniowej


Płyty warstwowe, podobnie jak inne materiały budowlane, muszą spełniać określone wymagania przeciwpożarowe, zgodnie z przepisami budowlanymi. Panele warstwowe dachowe i ścienne MP Alamentti swoją odpornością ogniową przewyższają zalecenia wynikające z przepisów. Nasze płyty warstwowe spełniają normę EN 13501-2 a ich parametry określa się jako ei 240 oraz ei 180 - z badań wynika, że zachowują szczelność oraz izolacyjność przez 4 i 3 godziny. Warto również podkreślić, że płyty warstwowe ei 240 oraz ei 180 nie emitują dymu ani nie tworzą płonących odpadów. To niezawodne materiały budulcowe, z których z powodzeniem można wznosić bezpieczne obiekty.