MP Alamentti
Blog

Jaki fundament przygotować pod garaż z płyty warstwowej?

2023-12-06

Samochód daje nam możliwość swobodnego poruszania się i coraz częściej posiadamy więcej niż jeden pojazd. W związku z tym garaż stał się pożądanym budynkiem na wielu posesjach. Budowa garażu z płyt warstwowych to praktyczne rozwiązanie, które zdobywa coraz większą popularność, ze względu na szybką i łatwą budowę oraz niski koszt wykonania. Aby zagwarantować trwałość i stabilność konstrukcji, niezbędny jest odpowiednio przygotowany fundament.

Przygotowanie gruntu pod garaż z płyty warstwowej

Przed rozpoczęciem prac fundamentowych pod garaż z płyty warstwowej konieczne jest dokładne zbadanie rodzaju gruntu, na którym planujemy postawić budynek. Analiza ta pomoże określić, czy grunt jest nośny i czy nie ma ryzyka osiadania. Dodatkowo warto sprawdzić warunki gruntowo-wodne, aby uniknąć problemów z wilgocią w przyszłości. Aby montaż garażu wykonanego z płyty przebiegł szybko i bezproblemowo teren powinien być wyrównany i wypoziomowany.

Przeczytaj także: Zalety garaży z płyty warstwowej.

Wybór fundamentu pod garaż z płyty warstwowej

Płyty warstwowe mogą być zamontowane na niemal każdym rodzaju fundamentu. To jaką opcję wybierzemy zależy od obciążenia konstrukcji, rodzaju gruntu oraz lokalnych warunków atmosferycznych.

Fundament betonowy

Najbardziej rekomendowanym rozwiązaniem jest fundament betonowy. Tego rodzaju posadzka powinna wznosić się co najmniej 10 cm ponad poziom terenu w celu zabezpieczenia konstrukcji przed działaniem wody gruntowej. Idealnym rozwiązaniem jest odizolowanie całości od gruntu folią, a całość płyty musi być wylana na warstwie od 40 do 50 cm zagęszczonego piasku lub pospółki. Sama płyta fundamentowa powinna zawierać zbrojenie z siatki prętów. Na wykonaną wylewkę betonową można położyć np. płytki mrozoodporne, które przykryją ewentualne nieestetyczne pęknięcia betonu i zapobiegną wznoszeniu się pyłu i kurzu w garażu.

Fundament z bloczków betonowych

Fundament z bloczków betonowych jest alternatywą dla fundamentu betonowego. Garaże z płyty obornickiej również można postawić na bloczkach, poprzez ustawienie ich w określonych odstępach pod główne belki konstrukcyjne. Metoda ta zakłada wykonanie w gruncie odwiertów lub wykopów punktowych o głębokości około 1 metra, w które wsypuje się określoną ilość tzw. suchego betonu. Można też zastosować szalunki lub rury PCV o dużej średnicy, aby stawiać na nie bloczki betonowe. Ważne jest jednak, aby wystawały minimum 10 cm nad teren. Bardzo istotne w tym przypadku jest wypoziomowanie wszystkich punktów względem siebie, ponieważ bez tego garaż nie będzie miał odpowiedniego podparcia, a powstające naprężenia mogą powodować uszkodzenia wpływające na stabilność.

Kostka brukowa

Kostka brukowa może nie jest najlepszym pomysłem na fundament pod garaż, ale istnieje możliwość wykorzystania tego materiału. Jedyną jego zaletą jest niska cena, ale zazwyczaj dodatkowe koszty pojawiają się z czasem, nawet po kilkunastu latach. W tym przypadku konieczne jest zastosowanie solidnej warstwy piasku, kruszywa odpowiednio zagęszczonego i suchego betonu, aby konstrukcja była stabilna przez wiele lat. Tak samo, jak w przypadku wcześniej wspomnianych bloczków i wylewki betonowej, podłoże powinno wznosić się ponad poziom terenu minimum 10 cm. Fundament z kostki brukowej jest dobrym pomysłem jedynie dla konstrukcji tymczasowych.

Garaż bez fundamentu

Garaż z płyt warstwowych można również postawić bezpośrednio na gruncie. Należy upewnić się, że ziemia jest równa, nie ma na niej dużych kamieni i korzeni. Trzeba zastosować żwir, który stworzy mocną podstawę, która utrzyma ciężar płyt. Istnieje również możliwość zainstalowania płyty warstwowej na wierzchu ubitej ziemi, jako fundamentu.

Podsumowanie

Odpowiednie przygotowanie podłoża pod budowę garażu ma fundamentalne znaczenie, aby budynek miał stabilne podparcie. Niezależnie jaki rodzaj fundamentu wybierzemy, musi on spełniać wszystkie wymogi budowlane, jeśli chcemy uniknąć późniejszych problemów z osiadaniem garażu. Od sposobu wykonania podłoża pod garaż z płyt warstwowych w dużej mierze zależy bezpieczeństwo całej budowli.

MP Alamentti Sp. z o. o.

42-282 Kruszyna
ul. Sobieskiego 18

Szybki kontakt

Telefon: 34 364 31 12
E-mail: zapytania@alamentti.com.pl